การขับเคลื่อนความยั่งยืน เปรียบเสมือนการเดินทางระยะยาว

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่เป็นไปได้สำหรับทุกคน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืน ที่สร้างการเข้าถึงโอกาสในการยกระดับ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม

Powering the Future

ส่งมอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเชื่อมโยงทุกโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างไม่สิ้นสุด
อ่านเพิ่มเติม

Empowering the People

ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดจนเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของอนาคตที่ดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม

ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้าน ESG

กัลฟ์ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดในระยะยาว สะท้อนผ่านผลการดำเนินงานของเราในปีที่ผ่านมา

ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating
AA
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า
231
ตำแหน่ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บรรลุเป้าหมาย การฝังกลบเป็น
ของขยะจากกระบวนการผลิต
บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็น
ในโครงการที่เปิดดำเนินการ

เรามุ่งมั่นวางรากฐานทางพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืน สนับสนุนทุกความเป็นไปได้และอนาคตของผู้คน

วิดีโอเต็ม

เรื่องราวที่โดดเด่น

Megawatt ที่สะอาดขึ้น เพื่อโลกที่ยั่งยืน
Life at GULF
Megawatt ที่สะอาดขึ้น เพื่อโลกที่ยั่งยืน
การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนภายใน-นอกประเทศ ของ กัลฟ์ เอเนอร์จี ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มาจาก ความมุ่งมั่นตั้งใจของนักพัฒนาธุรกิจภายในองค์กรของเรา เรียนรู้เรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่นี่
พิมพ์เขียวแห่งวิถีความยั่งยืน
Powering Lives
พิมพ์เขียวแห่งวิถีความยั่งยืน
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจและชุมชนที่สร้างความยั่งยืน จากการเข้าไปรับฟัง ทำความเข้าใจ ส่งมอบโซลูชันที่เสริมสร้าง การเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของชุมชน ค้นพบเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่นี่
กระแสไฟที่หมุนโลกไปสู่ "ไฟฟ้า"
Insight
กระแสไฟที่หมุนโลกไปสู่ "ไฟฟ้า"
แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจโลก ที่ไม่มี Planet B ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น ร่วมค้นพบแนวทางของเราเพิ่มเติมในบทความนี้